Châu Phi "đóng góp" hơn 1/2 tổng lượng chất thải gây ô nhiễm của thế giới vào năm 2030

Ý kiến bạn đọc (0)0/1000
 

  • Thông tin doanh nghiệp