Bá Thước, Thanh Hóa: Nhà máy tinh bột sắn – “Đổ” nước thối ra môi trường?

Ý kiến bạn đọc (0)0/1000
 

  • Thông tin doanh nghiệp